Det deles ut i alt 4 priser på den årlige samlinga, og Boots apotek Elverum fikk altså prisen i kategorien «LOOK GOOD» i konkurranse med 159 andre Boots apotek i hele landet. 

Daglig leder og apoteker Lena Grøneng er selvsagt fornøyd med prisen. 

- Boots Norge har jobbet med dette i flere år og årlig reiser hovedkontoret ut på alle Boots apotek i hele landet og sjekker hvordan det ser ut, hvordan vi jobber og danner seg et helhetsinntrykk. Boots jobber etter 4 grunnpilarer, og den kategorien vi vant - «LOOK GOOD» - går på utseende i selvvalget, hvordan vi er kledd, at varene i hyllene er pent presentert og generelt det visuelle helhetsinntrykket, forteller Grøneng. 

Det nomineres 10 apotek i hver kategori på landsbasis, og det er regionsjefene som nominerer sine apotek. 

«Et apotek som alltid har et strøkent selvvalg, jobber systematisk og målrettet med hvordan kundene ser apoteket. Ansatte er gode og kreative på utstillinger og presentasjon av produkter», var begrunnelsen fra regionsjefen. 

- de ansatte avgjør hvilket apotek du velger

Boots apotek Elverum på Amfi er 12 ansatte og det er en stabil gruppe med ansatte.

- Jeg er den sist ansatte og jeg har vært her i 16 år! Alle de andre har rundt 30 år eller mer her, og det er en jo en stor fordel for oss. Vi kjenner hverandre veldig godt, og vet hvordan de andre jobber og nesten tenker. Da du har jobbet her så lenge, så tar alle et ansvar og «eierskap» til apoteket, det er nok styrken vår, smiler Grøneng. 

I Elverum er det nå 5 apotek, men mange av kundene er lojale og bruker «sitt» apotek. 

- Det er ikke så store forskjeller på pris, og legemidler skal ha samme pris uansett kjede. Boots har jo en del egne merkevarer, men det er i stor grad de ansatte som avgjør hvilket apotek du velger. De yngre kundene er nok ikke like lojale som den litt eldre generasjonen, de eldre føler det er «trygt» å møte noen de kjenner og som kjenner de og deres historie, mener Grøneng. 

Prispengene på 10.000 kroner skal ganske sikkert brukes til en tur for de ansatte. 

- Det blir nok en tur, men vi hadde akkurat bestilt og betalt for en tur i april neste år, så disse pengene bruker vi nok på en annen tur litt senere, sier en fornøyd Lena Grøneng i Boots apotek Elverum.