Elverum: Den tidligere politimannen møtte i dag som vitne i ulverettsaken. Ulvedrapet på Åsta ble en ulykksalig affære for den pensjonerte tjenestemannen. Han ble tiltalt for å ha hjulpet til med å dekke over en kriminell handling. Han er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i 16 dager, men dommen er anket til Høyesterett og er derfor ikke rettskraftig.

Den pensjonerte politimannen var helt uvitende om det lå en skutt ulv og ventet på ham da han ved halv ni-tida fredag 14. mars i fjor kom for å hente 48-åringen som hadde jaktet rev på glugg natta i forvegen. På resonnement fra forsvarer Helge Hartz bekreftet den tidligere politimannen at han sånn sett ble lurt inn i en felle.

Likevel tror politimannen tiltalte snakker sant når han sier at han trodde det var en rev han hadde skutt på, og at  han var uvitende om at det lå en sterkt skadd ulv ved åtet da han gikk ut for å sjekke om morgenen.

Med avstanden til åtet og med de lysforholdene som var, virker det logisk at han trodde han så en rev, mente den tidligere politimannen.

Broren vitnet

Den 44 år gamle broren var første vitne i  ulvesaken i Sør Østerdal tirsdag. Vitnet fortalte at han hadde møtt på sin bror på butikken på Søbakken ved 11-tida om formiddagen fredag 14. mars i fjor. Vitnet husket dagen godt fordi han nettopp hadde kommet hjem fra pendlerjobb. Vitnet fortalte retten at han med en gang skjønte at det var noe galt med broren, fordi han virket så urolig, nærmest utenfor.

Broren spurte hva som var fatt, men tiltalte ville ikke snakke om det der og da, men ba broren om å ta en tur hjem til seg. Vitnet fortalte han oppsøkte broren hjemme kort tid etter, og han fikk igjen samme følelse om at det var noe som ikke stemte.

- Trodde det var rev

Han var urolig og ute av seg selv, fortalte den yngre broren. Da han igjen gjentok spørsmålet om hva det var, viste broren fram et bilde av en død ulv sammen med flere rever. Broren fortalte retten at hans storebror da forklarte at han hadde skutt på noe han trodde han var en rev, og at han først ble klar over at det var en ulv da han om morgenen gikk uten for å sjekke antall felte rever. Det er i samsvar med  hendelsesførløpet tiltalte tidligere har forklart retten.