Statens vegvesen Utekontroll Hedmark hadde tirsdag 17. oktober kontroll på fylkesvei 546 i Elverum kommune, som er en vei med reduserte aksellaster.

Her ble det stoppet to vogntog fra samme firma, der ene vogntoget hadde 8.900 kilo overlast og det andre vogntoget hadde en overlast på 12.500 kilo. Begge fikk bruksforbud og gebyr.

Statens vegvesen melder at dette firmaet til sammen fikk et samlet gebyr pålydende 106.800 kroner.

– Kjøretøy som er tyngre lastet enn det veien er beregnet for, vil være med på å ødelegge veien som mange er avhengig av, sier vegvesenet.