• SIGNATURVEGGEN: Flere av de store stjernene signerte veggen på bakrommet. Her er Ole Ivars sin signatur fra 1967.

I lang tid har det vært uklart hva som skulle skje med den gamle danserestauranten på Glomdalsmuseet.

Under glansdagene på 60- og 70-tallet kom store stjerner til Elverum for å spille opp til dans her, og søndagsarrangementene i 1971 hadde i gjennomsnitt 1270 besøkende på én kveld. 

Ole Ivars kommer tilbake

– Det var en veldig livlig dansekultur som foregikk over hele Hedmark på den tiden, sier Ola Mørkhagen, som er leder for kulturhistorisk seksjon på Anno Glomdalsmuseet.

Fredag 29. september kommer dansekulturen tilbake til lokalet, som fram til nylig har vært brukt som lagringsplass av museet. 

– Riksantikvaren har vedtatt fredning av bygget, og dette skal vi markere på fredag. Vi starter med et lite seminar, hvor vi plasserer danserestauranten i en bygningshistorisk tradisjon her i Østre Hedmark. Deretter får vi presentert flere historiske fakta rundt bygningen, etterfulgt av en presentasjon av det sosiale livet på danserestauranten og bandene som har spilt der. Så avsluttes det hele med en konsert med Ole Ivars, forteller avdelingsdirektør ved Anno Glomdalsmuseet Jan Hoff Jørgensen.

Ole Ivars er ett av bandene som har spilt flest ganger på danserestauranten, og var der for første gang så tidlig som 15. juni i 1965.

– Vi har ikke tall på hvor mange ganger de har vært her, men det er en stor glede at de ønsker å opptre her igjen, sier Mørkhagen.   

Mange kjente artister

Andre kjente personer som har underholdt på danserestauranten er blant annet Wenche Myhre, Jens Book-Jenssen, Elisabeth Grannemann, Arne Bendiksen, Åse Kleveland og Nora Brockstedt.

– Dette var jo kjente personer i Norge, men i tillegg var det også kjente band som «The Pussycats» og «Sven Ingvars» her. Kjente konferansierer på søndagsshowene var det også, slik som Erik Bye, Knut Bjørnsen og tryllekunstner Tore Torell, forteller Mørkhagen.

Flere 100 artister og kjente personer har opptrådt på Glomdalsmuseet gjennom danserestaurantens storhetstid.

Besøkstallet sank på 80-tallet

Men mot begynnelsen av 80-tallet sank antall gjester voldsomt.    

– Det gikk brått ned fra over 20.000 besøkende i året, til 5000 personer i 1980-1981. Det siste året i 1982 var det nede i om lag 500 besøkende, opplyser Mørkhagen.   

Han tror dette kan ha sammenheng med at folk i området fattet interesse for andre ting, men at hovedproblemet var støyen fra musikken som førte til mange naboklager.

– Vi har et eksempel fra 1974 da det ble montert støymåler i lokalet. En rød lampe lyste hvis støyen gikk over et visst nivå, og da ble det trekk i honoraret til orkesteret som spilte, forteller Mørkhagen.

Møteplassfunksjon

På tross av dårlig besøk de siste årene danserestauranten eksisterte, er avdelingsdirektør Hoff Jørgensen glad for at bygget endelig blir fredet. 

– For det første så får vi en avklaring etter en prosess som har tatt nærmere 15 år. Nå vet vi hvilken status bygningen får, og må forholde oss til dette. Derfor vil vi finne en mer publikumsvennlig vei å gå, sier han.

Målet er at den gamle danserestauranten skal kunne brukes i en møteplassfunksjon, samtidig som Hoff Jørgensen mener det er naturlig at de ser på mulighetene til å bruke det som et antikvarisk visningshus. 

– Tiden for de store dansefestene er nok forbi, men hvis det er grupper i nærområdet som er interessert i å bruke lokalet til den type ting, så samarbeider vi gjerne, sier han.