Onsdag ble den nye utstillingen på Glomdalsmuseet åpnet av Mari Møystad, som er fagansvarlig og konservator for tater og romani-kulturen ved Glomdalsmuseet. Hun kunne fortelle at den nye utstillingen tar for seg statens syn på de reisende.

- Det nye vi har fått med i utstillingen Latjo Drom, er at vi nå utdyper den mørke delen av historien. og da tenker vi på den historien som handler om statens politikk ovenfor romanifolket og taterne. Da er det særlig da samarbeidet mellom den Norske staten og en privat misjonsorganisasjon som het «Misjonen». Vi forteller denne historien og hvordan da man mente at «misjonen» skulle være den hjelpende hånden, mens staten skulle regulere livet til taterne gjennom lovverket, sier Mari Møystad.

Det er en utstilling som er helt ny, og nå er sammen med resten av utstillingene i Latjo Drom. Møystad forteller at de går nærmere inn på den mørke siden av historien rundt romanifolket i Norge og at mange av familiene ble splittet og sendt vekk fra hverandre.

- Historien vi forteller her handler litt om bakgrunnen for hvorfor det ble en statlig styring av politikken ovenfor taterne. Mye av det handler om at Norske kommunen ikke ønsket tatere i sine regioner. Så da ble det på en måte en legitimering av at man kunne gå inn og «styre» taterne i hele landet. Og da fant man ut at dette ikke kunne gjøres bare ved å hjelpe de, men også sanksjonere det de ikke likte. Jakob Walnum, som etablerte «Misjonen» i 1897 fant ut at man måtte rykke det onde opp med roten. Da var taterne det onde, og roten var barna, sier Mari Møystad.

Barna vokser opp andre steder

Ved å fjerne barna fra taterfamilier, og la de vokse opp i familier som ikke var av romani-folket så skulle det resultere i at barna ikke lærte den kulturen.

- Så først og fremst brukte man barna som redskap ved å ta barna fra sine foreldre skulle man se til at barna ikke skulle lære sine foreldres kultur. Slik levde de vanlig bofaste liv og ikke livet som reisende handels og håndverkere, sier Mari Møystad.

Den nye utstillingen er på omlag 120 kvadratmeter og det er flere gripende historier og fortellinger som gjengis i den nye utstillingen.

Flere har blottlagt seg i denne utstillingen, og en av de er Aslak Jensen. Han ble tatt av «misjonen» og møtte ikke sin familie før i voksen alder.

Gripende

Sjøl om den nye delen av utstillinga er mørk, finnes det også noen lyspunkter. For i en del av utstillingen finner man også en "tenketank" hvor man kan se og høre forskjellige situasjoner for en av romanifolket. Noen positive, andre negative.

Mariann Grønnerud om er prosjektmedarbeider i romani-utstillinga på Glomdalsmuseet forteller at hennes mor hadde en vanskelig oppvekst, men også sin egen oppvekst var tung.

- Jeg har bodd hele livet mitt på Magnor og gått på samme skole i alle år. Men jeg ble aldri akseptert for den jeg var. Jeg ble alltid mobbet og fryst ut av lekegjengen. Jeg fikk aldri være med å leke, men en sjeldent gang ble vi med, men det var fordi at de for eksempel trengte noen til å slenge hoppetauet. Vi fikk aldri være med å hoppe. Alltid måtte vi stå å se på, og det var ganske tøft, forteller Mariann Grønnerud og legger til:

- Sånn hadde jeg det da jeg var liten. Og sjøl om mamma ønsket at vi skulle bli en del av storsamfunnet og godtatt for å væra de ve var, så ble vi ikke det, sier Grønnerud.

Nå vil den nye utstillinga bli permanent ved Glomdalsmuseet og en del av Latjo Drom-utstillingen. Møystad forteller at den nye utstillingen må sees i sammenheng med den eksisterende Latjo Drom.