• EGET NETT: ICE.net planlegger å lansere det tredje mobilnettet i Norge.

Det kan administrerende direktør i selskapet, Eivind Helgaker, fortelle til iElverum. Etter at TeliaSonera (Telia) kjøpte opp den norske virksomheten til Tele 2, fikk ICE kjøpe sendernettet som Tele 2 hadde bygget opp. Nettet som var bygget, hadde en befolkningsdekning på 75 prosent. Dette tallet er på landsbasis. Ettersom nettet nå er under planlegging, finnes det ikke noen eksakte tall for Elverum.

Etter frekvensauksjonen i 2013 vant ICE en del viktige frekvenser. Det gjør nå sitt til at de har startet utbyggingen av et tredje og nytt mobilnett i Norge. Fra før av, har ICE sitt mobile bredbåndsnett på den såkalte 450-frekvensen, som ble brukt til NMT 450-mobiltelefoner.

Mobiloperatør

For ett år siden lanserte ICE.net seg som mobiloperatør. Dette som ett ledd i den videre satsingen på mobil og mobilt bredbånd. Eivind Helgaker sier at det første året som mobiloperatør har vært et godt år.

- Det har vært et spennende år. Siden vi lanserte vårt første mobilabonnement for ett år siden, har vi utviklet porteføljen og kommet oss inn i de store elektronikkbutikkene og vi kan nå også selge mobil sammen med mobilabonnementene, sier Eivind Helgaker.

Med frekvenservervelsen de hadde i 2013 har de nå mange frekvenser som de kan bruke når de nå skal bygge et rendyrket 4G-nett.

- Vi har et fortrinn de andre teleselskapene ikke har. Når de andre må sette opp sendepunkter for 2G, 3G og 4G, setter vi bare opp 4G-sendere. Dette gjør at vi vil ha masse kapasitet til hver enkelt bruker. Vi er i en særstilling, for vi har mye mer kapasitet pr. abonnent enn det de store selskapene har, sier Eivind Helgaker.

Norges tredje mobilnett

ICE.net bygger i disse dager ut sitt mobilnett, eller «smartphone-net» som Eivind Helgaker og ICE.net kaller det. ICE kjører nå et par pilotprosjekter på sitt nye 4G-nett. De opplever bare positive tilbakemeldinger fra kundene som er med på dette pilotprosjektet kan Helgaker fortelle.

De har også planlagt å åpne sitt nye sendernett i Hedmark, men det er ingen dato for lansering ennå.

- Vi kjøpte jo det gamle Tele 2-nettet. Det har vi nå oppgradert til 4G og forbereder det for 4G-tale i eget nett. Når vi nå skrur på deler av nettet vårt over sommeren, vil vi ha 40 prosent befolkningsdekning i Norge. Men ingen på eget nett i Hedmark, poengterer Helgaker.

Hedmark ligger nemlig ikke inne i frekvensplanene for inneværende år, men det er planer også for Hedmark som vil få sitt eget nett fra ICE.net, forsikrer Eivind Helgaker, administrerende direktør i ICE.

- Der vi ikke har dekning fra eget nett, vil mobiltelefonene koble seg til Telias mobilnett, sier Eivind Helgaker.

Fortsatt Telia

Eivind Helgaker kan fortelle at sjøl om de utvider sin dekning med eget nett, så vil ICE fortsatt bruke Telias dekning der de sjøl ikke har dekning.

- Vi har fått en veldig god start som mobiloperatør i Norge. Og bare i april og mai hadde vi en kundevekst på 50.000 nye kunder. Det er et tall som våre konkurrenter sikler etter, sier en humoristisk Helgaker.

Mobilt bredbånd

Selskapet vil fortsette med sitt mobile bredbåndsnett sammen med mobilnettet. Og nå er alle «siter» eller basestasjoner konvertert fra 3G til 4G.

- I fjor høst oppgraderte vi vårt mobile bredbåndsnett til 4G og i vinter har vi optimalisert tjenesten. I tillegg var det noen basestasjoner som ligger høyt i terrenget, og der måtte vi vente litt ekstra lenge. Men nå er alt oppe å går og vi begynner å få et godt nettverk, sier Eivind Helgaker.

Han kan fortelle at alle basestasjonene som ICE har i Hedmark nå er oppdatert. Primært bruker de 450 MHz-frekvensen, men på kornsiloen i Leiret leveres også mobilt bredbånd på 800 MHz, som gir økt hastighet og kapasitet. I tillegg leverer de på tre frekvenser fra Nordhue, 450, 800 og 1.800 MHz, kan Helgaker opplyse.

Nå ser han frem til å lansere 4G-tale, eller voLTE som det også kalles.

- Vi skal levere en stabil og god tjeneste med kvalitet. Derfor haster vi oss sakte, og dermed sikrer god kvalitet til kunden. Nå ser vi frem til lansering av tale i 4G-nettet vårt, noe som skjer over sommeren, avlsutter Eivind Helgaker, administrerende direktør i ICE.net.