Tallene viser at det siden forrige kvartal har det blitt 69 flere av oss i Elverum. Mye av økningen skyldes tilflytting. Det er flere som flytter til Elverum enn det som flytter ut av kommunen. I 3. kvartal flyttet 424 personer til Elverum, mens 361 flyttet ut av kommunen. Dette gir en nettoinnflytting på 63 personer.

Men det er ikke bare det at det flytter flere til Elverum som gjør at innbyggertallet i kommunen øker. Elverum har også et fødselsoverskudd.

Det dør færre enn det blir født

I 3. kvartal ble det født 55 nye elverumsborgere, mens 49 døde. Det gir et fødselsoverskudd på 6 personer. Dette er med på å gi Elverum en positiv oppgang i 3. kvartal.

2. kvartal gikk gale vegen for Elverum, med en befolkningsnedgang på 46 personer. Året sett under ett har Elverum et fødselsunderskudd på 10 personer. Det betyr at det er født 10 færre enn det som har dødd i løpet av de tre første kvartalene av 2016.

Totalt har Elverum en nettoinnflytting 38 personer og en befolkningsvekst på 28 personer så langt i år. Pr. 1. januar 2016 var vi 21.030 personer, ved utgangen av 3. kvartal var vi 21.058 personer i Elverum.

Prognosene tilsier at vi skal bli flere og flere elverumsinger, og med den nye bydelen ved Ydalir ventes befolkningstallet de neste årene å stige.