- Det er en ære og en stor annerkjennelse av kvaliteten til Festspillene at H.M. Dronning Sonja har takket ja på forespørselen om kongelig beskytterskap, sier styreleder Bjørn Gudbjørgsrud i Festspillene i Elverum.

Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen sier er også fornøyd med beskytterskapet.

- Dette er fantastisk, sier Antonsen og viser til det viktige arbeidet Dronningen gjør for norsk kunst og kulturliv.

- Min erfaring er at Dronningen er svært engasjert. Hun er en ekte ambassadør utfra en genuin interesse for og imponerende kunnskap om kunst og kultur, sier Ole Edvard Antonsen.

Nasjonal drahjelp

Daglig leder Ørnulf Ring i Festspillene er takknemlig for å få denne nasjonale drahjelpen.

- Vi har ambisjoner om å være en nasjonal og internasjonal kulturaktør. Både for Ungdomssymfonikerne som nærmeste kunstneriske samarbeidspartner og de øvrige utøverne fra inn- og utland, er det stort å ha Dronningen som beskytter, sier Ring.

Beskytterskapet går i første omgang fram til og med 31. desember 2020, med mulighet til forlengelse.