1 juni 2016 kom det nye regler for å reise med kjæledyr, hvor det blant annet har blitt tillatt å ha med fugler, kaniner og gnager på reise. De siste årene har i tillegg reglene i EU og EØS gjort det enklere for folk å ta med hunden sin over landegrensene. Det har også ført til økt import av hunder og katter for salg.

Dyrevernalliansen anbefaler på det sterkeste både å unngå å ta med familiedyr på utenlandsreise eller la seg friste til å kjøpe et kjæledyr i utlandet, skriver dyrevernalliansen i en pressemelding.

Belastende flytur og opphold

En utenlandsreise innebærer mye stress for dyret. Skal dyret være med på flytur, må det vanligvis sitte i bur i lasterommet, samt lesses på og av selve flyet uten at du kan ha det under oppsyn.

- Oppholdet i lasterommet kan oppleves som svært belastende for dyr, da det er et fremmed sted med mye støy samt svingninger i både trykk og temperatur. Vel fremme i utlandet er klima- og miljøendringer også stressende for dem, sier Julie Grell, veterinær i Dyrevernalliansen. 

Smittehensyn

Økt trafikk av dyr over landegrenser utsetter både dyrene som reiser, deres mennesker og hele populasjonen av dyr i Norge for risiko for sykdommer som man i Norge så langt har vært fri for. Noen av disse sykdommene er svært alvorlige, og kan påføre dyr store lidelser. Mattilsynets regler dekker ikke opp for alle sykdommer som kan dras inn.

Blant annet er fransk hjerteorm nylig for første gang oppdaget i Norge.

- Dette er en svært farlig sykdom for hunder dersom den ikke blir oppdaget i tide. Andre alvorlige parasitt- og flåttbårne sykdommer, virusinfeksjoner og multiresistente bakterier kan føres inn i landet når dyrene reiser eller importeres til Norge. Noen av disse er også farlige for mennesker, sier Grell. 

Ikke kjøp dyr i utlandet

Ved økende grad av import av dyr fra utlandet til Norge, øker dessuten risikoen for smitte av den dødelige sykdommen rabies. Til tross for regelverk om rabiesvaksinering, har det blitt oppdaget flere tilfeller av dyr som har vært importert til Norge som ikke har vært tilstrekkelig beskyttet og dokumenter som har vært forfalsket. Dyreeiere risikerer å bli lurt i utlandet, og uvitende kan de risikere å dra med seg den farlige sykdommen.

Dyrevernalliansen advarer også mot å falle for fristelsen å kjøpe billig valp eller kattunge i utlandet.

- I tillegg til risiko for smittsomme sykdommer og forfalskede dokumenter, kan dyrene komme fra kyniske og useriøse oppdrettere. Alvorlige arvelige lidelser og psykiske traumer er noe av det man kan få med på kjøpet, sier Grell.