Leder i Fallviltgruppa i Elverum, Jan Erik Olbergsveen, kommer nå med et varsko om elgtrekk. Men når han studerte tallene de siste seks årene, fikk han seg en overraskelse.

Ikke bare har tallene gått ned kraftig i vinter, men ser man bakover i tid er det stor forskjell på når elgen trekker ned i dalføret, enn da den trekker opp igjen i høyden på våren.

- Da elgen trekker ned så blir den gående og beitende rundt hovedfartsårene nede i dalene. Der går elgen frem og tilbake over veien. Når den trekker tilbake på våren så går den bare rett over veien, sier Jan Erik Olbergsveen.

189 elgpåkjørsler

I følge tallene til Olbergsveen er det store forskjeller i statistikken. Statistikk fra 1. januar til 15. februar i årene 2010 til 2015 så er det mørke tall.

- I tallene fra de siste seks årene viser at vi har i perioden fra 1. januar til 15. februar, altså en og en halv måned, 32 rådyr- og 189 elgpåkjørsler, sier Jan Erik Olbergsveen.

Ser man der i mot på våren og statistikken for mars og april, blir tallene noe helt annet.

- I perioden 15. mars til 30. april i 2010 til 2015, så er det i perioden 17 rådyr- og 17 elgpåkjørsler. Det er en stor forskjell! Det viser at vinteren er mye mer skummel når det gjelder viltpåkjørsler enn våren, sier Jan Erik Olbergsveen, leder i Fallviltgruppa i Elverum.

Flere friskmeldinger

Olbergsveen har også noe positivt å komme med også, når han går igjennom statistikken.

- Vi har flere friskmeldinger. Altså dyr som ikke dør eller må bøte med livet. Og det kan ha noe med at trafikkantene kjører litt saktere. Spesielt ser vi det på Trysilvegen i der det er gjennomsnittsmåling. Det kan være lavere fart som har gitt økt friskmelding, sier Jan Erik Olbergsveen.

Fallviltgruppas erfaringer tilsier, ifølge Olbergsveen, at det enkelte steder kanskje har blitt kjørt litt saktere.

- Ja, enkelte steder kan det se ut som om førerne kjører litt saktere. Vi i Fallviltgruppa ser det dit hen, med tanke på hva vi ser av skadene på dyrene, sier Olbergsveen.

vær obs allikevel

Sjøl om det nå går mot lysere tider, og i følge statistikken ikke blir påkjørt så mye vilt på veiene i Elverum, oppfordrer allikevel Olbergsveen til å være oppmerskom.

- Dyra er jo ute hele året, så sjøl om det er færre påkjørsler utover våren og sommeren, så bør man allikevel være obs, sier lederen i Fallviltgruppa.

Skal man satse på at statistikken til Olbergsveen og Fallviltgruppa skal slå til, så er det ikke mange påkjørslene som kommer nå frem til mai.

- Skal vi se på statistikken, så skal det være fire påkjørsler igjen nå frem til mai. Det har blitt påkjørt ett rådyr og en elg så langt i mars, avslutter Jan Erik Olbergsveen, leder i Fallviltgruppa i Elverum.

Fakta
  • Elg eller europeisk elg er et spesielt stort hjortedyr som trives i temperert klima i det store boreale barskogbeltet som finnes i Nord-Europa, fra Skandinavia og Polen og østover til Uralfjellene og Sibir. Kilde: Wikipedia