• TAR IMOT TEGNINGER: Det er satt opp en liten tegneplass i barneavdelingen, som barna kan bruke til å tegne sitt bidrag til utstillingen «Det jeg elsker med biblioteket».

– Dette er første gang vi markerer Nasjonal bibliotekdag hos oss, og vi håper folk vil komme og være med på det, sier bibliotekar Hilde Sætre på Elverum bibliotek. 

Uformell prat med ordføreren

På programmet for dagen står blant annet ordførerbesøk og utstilling med barnetegninger. 

– I tillegg vil to av bibliotekarene våre gå rundt i Leiret og snakke med folk. De vil dele ut goodiebags med litterære smakebiter og informasjonsbrosjyrer om Elverum bibliotek, forteller Sætre.

Hun håper dette vil være med på å få inn nye lånere og brukere til biblioteket.  

Løfter frem biblioteket

Nasjonal bibliotekdag ble stiftet av Norsk Bibliotekforening i fjor, og meningen bak er å løfte frem alt fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket.

– Interesseorganisasjonen så at folkebiblioteket var taperen i Kulturløftet, og ønsket derfor å opprette en egen dag til å løfte frem alle typer bibliotek i hele landet, forteller bibliotekar Tora Jervell. 

I en pressemelding opplyser Norsk Bibliotekforening at biblioteket er den kulturinstitusjonen som når flest mennesker, og at de fleste har et forhold til bibliotek og litteratur.

Folkebibliotekstatistikken viser at aktivitet og besøk i folkebibliotekene øker. Totalt ble det registrert 22,4 millioner besøk i norske folkebibliotek i 2015