2015 har vært et turbulent år økonomisk for Elverum håndball. Og det er Elverum håndball herrer som har dratt egenkapitalen i idrettslaget ned i de rundt 4.500.000 kroner i underskudd. Nå er skuta snudd, og de blorøde tallene har blitt mindre røde.

På årsmøtet kom det frem at klubben ved hjelp av aksjonen "Blanke Ark" og gjeldssanering, har redusert den negative egenkapitalen med hele 3.500.000 kroner. Nå er den negative egenkapitalen i overkant av 1.000.000 kroner.

Helt utrolig

Det ligger mange timer bak arbeidet som har blitt lagt ned i klubben for å finne og utbedre de økonomiske problemene. Styret i Elverum håndball, og ikke minst styret i Elverum håndball herrer har jobbet dag og natt. Men de får lønn for strevet. I følge klubbens vedtatte budsjett for 2016 vil moderklubben, Elverum håndball, sitte med en positiv egenkaptial ved årsslutt. Men da må budsettet følges.

Styreleder i Elverum håndball herrer, Svein Tollersrud, sa på årsmøtet at aksjonen "Blanke Ark" reddet hele klubben.

- Hadde ikke vi fått "Blanke Ark" og 1.500.000 friske kroner inn i kassa, hadde klubben vært konkurs, så ille var det, sa Svein Tollersrud.

Økonomisk og sportslig opptur

Elverum håndballs styreleder Morten Brevig kunne fortelle om de gode nyhetene om økonomien på årsmøtet til klubben tirsdag kveld. Men også det sportslige har vært bra for Elverum-håndballen.

- Det er mye godt nytt. Både økonomisk og sportslig har det siste året vært fantastisk, når vi ser på herrehåndballen. Damer og Yngres har levert bra både økonomisk og sportslig. Men herrer har snudd skuta, og mye er bra. Men det er fortsatt en negativ egenkapital på 1.000.000 kroner, så vi er ikke ferdig enda, sier Morten Brevig.

Champions League var sett på som en stor utfordring økonomisk. Man trodde at det skulle bli store utgifter og lite inntekter. Slik ble det ikke.

- Champions League tilførte klubben 300.000 kroner.  Med de og "Blanke Ark"-aksjonen kan vi se at vi har redusert den negative kapitalen ganske så mye, sier Brevig.

Bygger en robust organisasjon

Morten Brevig og resten av organisasjonen med administrasjon, har jobbet mye med økonomien det siste året. Det skal de fortsette med, men også se på organiseringen innad i klubben.

- Vi må bygge en total organisasjon som er robust. Både økonomien og organisasjonen må være i stand til å takle de svingninger markedet gir. Så fra å nesten bare jobbe med økonomi, blir det nå mer fokus på organisasjon og styrenivåene i Elverum håndball, sier Morten Brevig.

Og Elverum skal fortsatt være Norges håndballby nummer en.

- Ja, Elverum er Norges ledende håndballby i dag, og det skal vi fortsette å være, sier Brevig bestemt.