Det er 39 år gamle Nina Mæhlum som trer inn i rollen. Hun er utdannet som sykepleier, og hun har erfaring fra både hjemmesykepleie og sykehjem. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for demensavdelingen på sykehjemmet i Våler, og har også jobbet på alderspsykiatrisk avdeling på Sykehuset Innlandet. Hun fant tidlig ut at demens var et interessefelt.

- Siden jeg startet på sykepleierskolen har demenssykdommen interessert meg. Det har vært liten tvil om at dette er det jeg ønsker å jobbe med, forklarer hun til Elverum kommunes hjemmeside.Ved hennes side sitter Jessica Blomsterlund, utviklingsleder innen pleie, rehabilitering og omsorg. Hun legger til at Nina er godt egnet i stillingen.- Nina har egenskapen til å skape tillit blant brukere, pårørende og ansatte. Hun er veldig interessert i faget, og har både bred og spiss erfaring. Det er videre en styrke at hun har vært leder, og er vant med å koordinere, ta avgjørelser og prioritere, sier hun.

Et demensvennlig samfunn

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelse har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. En sunn livsstil kan bidra til å forhindre demens. Levevaner ser også ut til å kunne bremse symptomene hos dem som allerede har fått en demenssykdom. Det har lenge vært kjent at høyt blodtrykk, kolesterol, arvelig disposisjon, inaktivitet, røyking, fedme og usunt kosthold kan påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom. Ny forskning viser at de samme risikofaktorene også kan knyttes til Alzheimer og andre demenssykdommer.

Noen tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Over 350 000 er nær pårørende til en med demenssykdom. Likevel er det en tabulagt sykdom, noe demenskoordinatoren har lyst til å endre.

- En effekt av demens kan være at man blir passiv og isolert, fordi det er ubehagelig å være ute på sosiale arenaer og bli konfrontert med sin egen svikt. En videre effekt kan være at det sosiale nettverket trekker seg unna, fordi de er usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen.

Demenskoordinatoren og utviklingslederen er tydelige på at de ønsker at Elverum skal bli et mer demensvennlig samfunn.

- Vi jobber med å få mer åpenhet om sykdommen. Det er mye enklere å leve med en demenssykdom hvis man tør å være åpen om det, poengterer Nina.

Nina er nå satt inn i byggeprosjektet Jotuntoppen bo- og omsorgssenter, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning tilrettelagt personer med demens. Jotuntoppen planlegges ferdigstilt til september 2017.

Et tilbud for pasient og pårørende

Det kan være situasjoner der pårørende er usikre på om sin nærmeste har fått demenssykdom og da anbefaler vi at du tar kontakt med fastlege for utredning. Demenskoordinatoren kan også kontaktes for råd og veiledning.

- Det er viktig å få stilt diagnosen for å rå riktig hjelp og behandling. Videre vil det kunne utelukke andre sykdommer, understreker Jessica Blomsterlund.

Demenskoordinatoren vil kunne hjelpe til med kartlegging og tilrettelegging. Både for personer med demens, og deres pårørende.

- Jeg ønsker å være synlig, og er også disponibel for å komme på hjemmebesøk. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål, oppfordrer Nina.

Hun ser frem til å ta fatt på sine nye arbeidsoppgaver, og understreker at kommunen har mange planer for fremtiden. De er blant annet i gang med å utvikle nye aktivitetstilbud, og har planer om å få til en pårørendeskole, samt åpne temakvelder.

- Jeg har jo fått drømmejobben, jeg! – avslutter hun til kommunens nettsider.

Trenger du kontakt med Nina Mæhlum, sjekk ut kommunens hjemmesider.