- Vet du om noen som har vunnet dette i Elverum i løpet av 2016? Da blir vi glade om du sender oss navnet, melder Elverum kommune på sin nettside.

Elverum har en lang og stolt idrettstradisjon. Derfor ønsker nå Elverum kommune i tradisjon tro å hedre Elverums idrettsutøvere som har prestert godt i løpet av 2016. 

Idretten representerer et viktig miljø med stor bredde, og har en sterk rolle som verdiskaper for individ og samfunn. Utøvere som representerer Elverum gjennom idrett er gode ambassadører for kommunen, og vi ønsker derfor å invitere utøvere til en velfortjent markering.

visse kritierier

For å kunne hedres, er det en del kriterier som må oppfylles. Uten om det å ha vunnet en medalje i NM, EM eller VM, så må også vinneren være over 16 år.

Resten av kriteriene ser slik ut:

  • Utøver(ne) må ha konkurrert i junior- eller seniorklasse.
  • Utøver(ne) må ha vunnet medalje i nordisk, EM eller VM i løpet av 2016.
  • Idretten må være registrert i NIF.

Så det gjelder ikke å ha vunnet skolekretsturnerninga mellom de gamle skolekretsene i Sørskogbygda. Men man må altså ha deltatt i en idrett som er innenfor kriteriene kommunen har stilt.

Har du navnet på et lag, en forening eller en enkeltperson som passer inn under disse kriteriene? Da setter vi stor pris på om du kan sende oss navnet på en mail til kommunens rådgiver for idrett, Rolf Storsveen: rolf.storsveen@elverum.kommune.no innen 31. januar, skriver Elverum kommune på sin hjemmeside.