Siden høsten 2016 har Elverum kommune sammen med ildsjeler på bygdene kartlagt behovet for høyhastighets bredbånd. I første omgang fiber. Og interessen har vært formidabel.

I disse dager sluttføres søknadene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om midler til fiber på bygdene i kommunen. Tirsdag kveld var det informasjonsmøte i kommunehuset Folkvang, med representanter fra grendelagene.

Der kunne leder for service- og IKT-staben i Elverum kommune, Heidi Nordermoen, informere om kommunens arbeid og status på søknadene kommunen skal sende inn til fylket. Men først må de på høring.

- Vi informerte grendelagene om de områdene vi vil søke NKOM-midler på. Det er ulike områder rundt om i Elverum. Det er sju områder vi kommer til å søke midler til. Det neste budskapet vi hadde var at disse områdene legger vi ut på høring. Slik kan alle komme med innspill og kommentarer til de områdene vi skal søke på, sier Heidi Nordermoen.

Vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside

Områdene som Elverum kommune vil søke på, vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside opplyser Nordermoen.

- Vi vil legge den ut som en «nyhet» hvor du kan se områdene. Samtidig vil det være informasjon om hvordan du kan svare på høringen, sier Service- og IKT-sjefen.

Hun forteller at det har vært en lang veg å gå, spesielt ettersom de ikke har hentet inn denne type informasjon tidligere. 

- Det er ikke lenge til 3. mai hvor søknadsfristen for midlene fra NKOM er. Men det har tatt tid å samle inn all den dataen vi har gjort, og det vil være mange spørsmål. Søknaden til NKOM skal være ganske så spesifisert, så det er ganske mye arbeid som ligger i forkant. Det skal være med antall husstander, hvor mye næringsvirksomhet er det innenfor området vi søker for, og hvor høy hastighet er det i området, sier Nordermoen.

Hun opplyser at NKOM har satt en nedre grense for hvor høy hastigheten må være i Norge, og denne er satt til 4 mbit/s i nedlasting og 700 kbit/s opplasting. Men i Elverum er det god hastighet på bredbåndet, ifølge leverandørene og NKOM.

Satser på å få støtte

Sjøl om det har tatt en god tid før Elverum kommune har sendt inn søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, så har IKT-sjefen god tro på at Elverum kan få midler.

- Den som ikke søker kan heller ikke forvente å få noen støtte. Så jeg tenker jo som så at så lenge vi mener vi har gjort en god og spesifisert søknad, så må vi tro på at vi får midler til noen områder. Ser vi på andre kommuner, så har de fått støtte til utbygging av en til to områder, sier Heidi Nordermoen og legger til:

- Sjøl om vi er en kommune i Østerdalen så er vi en kommune med mange store områder utenfor sentrum, og det må jo være en viktig kriterie for å komme i betrakting, avslutter Heidi Nordermoen.