I 2015 ble det en økning i skatteinngangen på eiendom i kommunen. Etter det iElverum erfarer skal kommunen ha hatt en økning på nesten 50 prosent i 2015 fra 2014.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Elverum kommune hadde en inntekt på eiendomsskatt 45,5 millioner kroner. Det er en økning på 47,8 prosent fra 2014 viser tallene fra SSB.

Omtaksering

Etter at kommunen ikke har hatt omtaksering av eiendommer siden 2004, er det i sommer klart for nettopp det. Så om du skulle få besøk av noen i gule vester, så er det altså ansatte i kommunen som måler opp eiendommen din.

De nye takstene gleder fra 2017, så eiendomsskatten du betaler inneværende år, stammer fra takseringen i 2004, med oppjusteringer vedtatt av kommunestyret.

Besiktigelse av eiendommen din

Kommunen vil gjøre en besiktigelse av eiendommene i kommunen, det vil si en utvendig vurdering av bygning og tomt. Dette vil kunne foregå uten at du som huseier trenger å være tilstede. Hvis vi trenger mer detaljert informasjon om eiendommen, tar vi kontakt med deg, melder Elverum kommune på nett.

Inspeksjonen vil foregå ved at vi måler bygninger som mangler eller har registrert feilaktig bygningsareal i vårt eiendomsregister, og andre forhold på eller rundt eiendommen som kan påvirke taksten. Eiendommen og bygningene vil også fotograferes. Disse fotografiene vil senere kunne brukes i forbindelse med saksbehandling, eksempelvis byggesak, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Besiktigelse vil foregå fra midten av juni til midten av desember i år.