Klagefristen var satt til 12. april, men på grunn av påsken har kommunen utsatt fristen til 20. april, det skriver Elverum kommune på sine nettsider.

Eiendomsskattekontoret har nemlig vært ubemannet de tre første dagene av påsken, altså 10. 11. og 12. april.

Skriftlig klage 

Alle klager må sendes skriftlig og Elverum kommune anbefaler å ta kontakt før en eventuell klage sendes for å oppklare mulige misforståelser, siden dette kan rettes uten forutgående klagebehandling.

Du kan sende din klage eller henvendelse på e-post til postmottak@elverum.kommune.no.

Mange henvendelser

På bare to dager etter at skatteseddelen var sendt ut til innbyggerne i Elverum kommune, mottok Eiendomskontoret i kommunen over 400 henvendelser.

- På de to dagene siden vi skrev ut skatten så har vi nok mottatt bortimot 300 henvendelser via telefon til kommunen. I tillegg så mottar vi en god del e-poster. Jeg vil anta at vi er oppe i en plass mellom 50 og 75 e-poster hittil, opplyste leder for byggesaksavdelingen i Elverum kommune, Stein Kåre Hovde til iElverum kort tid etter utsendelsen av skatteseddelen.

viktig inntektskilde

Skatt på eiendom er en viktig inntektskilde for mange kommuner, ikke minst fordi de står fritt til å disponere disse pengene selv. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det 365 kommuner som krevde inn eiendomsskatt i 2016, en økning på ti fra året før. I 2015 utgjorde denne inntekten totalt omlag 11 milliarder kroner på landsbasis.