Nødmeldingstjenestene i politiet og brannvesenet plasseres under samme tak. Samtidig som antall politidistrikter kuttes fra 27 til 12. 110-regionene teller i dag 18, melder NRK.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB mener endringene vil styrke redningsinnsatsen.

- Gevinsten skal bli at publikum får en bedre service. Når man jobber sammen daglig, sitter tett på hverandre og ser hverandre i øynene, blir man bedre til å håndtere situasjoner sammen, sier hun til statskanalen.

Må flytte

Etter vedtaket som nå er gjort hos DBS gjør at 110-sentralen i Elverum må vike plass, og flyttes til Hamar. Da vil operasjonssentralen i Innlandet og 110-sentralen i Innlandet ha hus på Hamar.

I vedtaket fra DSB heter det at: «Brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene». Derfor mister Elverum 110-sentralen.

Men allerede da Hamar ble valgt som hovedsete for Innlandet politidistrikt, var man mer eller mindre klar over at 110-sentralen på et tidspunkt ville følge etter.

Vedtaket

I vedtaket heter det følgende:

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region for kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler (Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot og Åsnes.

DSB pålegger Hamar kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Hamar kommune.

Fortsatt drift

Etter det iElverum erfarer, er det fortsatt Elverum som skal drive 110-sentralen, men fra Hamar. Det vil i praksis bety at alle de som jobber i Elverum i dag, flyttes over til Hamar.