Elverum Arbeiderparti mener at omsorgstjenestene fortsatt skal driftes av Elverum kommune fordi:

  • Dagens og framtidas omsorg utvikles gjennom forutsigbarhet, deling av erfaringer og
    kunnskap i et samlet fagmiljø.
  • Pleie- og omsorgsarbeidere i Elverum må ha lik lønn, pensjon og arbeidsforhold for likt
    arbeid.
  • Vi trenger ikke oppsplitting av pleie- og omsorgsmiljøene, vi trenger god lagbygging mot nye
    mål for omsorgstjenestene i Elverum.

Elverum Arbeiderparti ber for tredje gang om at arbeidet vedrørende konkurranseutsetting av offentlige
tjenester i Elverum stoppes.

Elverum Arbeiderparti er opptatt av og ønsker å utvikle tjenester. Dette
utviklingsarbeidet må gjøres sammen med de ansatte, pleietrengende og pårørende
på sjukehjemmene og i den hjemmebaserte omsorgen.