Elverum: – Som næringsminister Monica Mæland sa det, så har denne regionen alle muligheter i den forestående økonomiske transformasjonen til en grønnere økonomi, sier Kristin Malonæs, direktør for Innovasjon Norge i Innlandet.

Den tredje Østerdalskonferansen  i Elverum mønstret nesten 200 fagfolk fra store deler av skog- og trenæringen, og hadde et ekstensivt og framtidsrettet program.

Innovasjonsdirektøren er særdeles fornøyd med at konferansen hadde et så tydelig tema.

– Kunnskap gjør skogen ledende i det grønne skiftet, det er et tydelig tema, og et godt utgangspunkt for konferansen som en møteplass for forskjellige aktører innen næringen, sier hun.

Konferansen har hatt flere fokus, og i forkant av konferansen ble det arrangert en gründercamp. Malonæs synes resultatet var spennende.

–  Studentene fra Evenstad hadde lagt ned et imponerende arbeid, og den ene finalisten kunne presentere et innovativt konsept for taksering fra skogsbilveger, forteller hun.

Samarbeid

For at regionen skal bli ledende på veg inn i en bioøkonomisk tidsalder vil de mange leverandørene, skogaktørene, produsentene og tilbyderne være nødt til å samarbeide med hverandre, for å få fram
den kunnskapen som finnes i regionen.

– Det er mange av disse som har mye kunnskap, og som leverer mye godt i markedet

– Bioøkonomien er sentral for Hedmark allerede i dag, men vi ser at importen av innsatsvarer øker, det må vi gjøre noe med. Det er viktig at vi evner å ta fram nye konsepter og løsninger sammen med
entreprenørene. Vi må møte konkurransen på en kraftfull måte, sier Malonæs.

Trebransjen kan etter Malonæs sitt syn ikke stå alene. Spesielt ikke om målet er å øke andelen av tre innenfor byggenæringen.

– For å kunne utvikle bruken av tre i byggebransjen er det viktig at de forskjellige aktørene jobber godt med stål- og betongbransjen, men også entreprenører og arkitekter, sier hun.

Mer penger

Innovasjon Norge i Hedmark har fått større rammer, og innovasjonsdirektøren synes de har en veldig god dialog med absolutt alle næringsaktørene innen sektoren.

– Vi jobber på tvers, og innenfor bioøkonomien her i Hedmark. Nå er det viktig å få koblet miljøene her i regionen opp mot de miljøene som finnes på Ås, i og rundt de forskningsinstitusjonene som finnes der, sier Malonæs.

– At det blir arrangert slike konferanser gir viktige møteplasser. Alle i verdikjeden har et sted å møtes en gang i året, hvor vi kan bygge relasjoner. Vår jobb er ikke å være på konferanser til hverdags, men vi prioriterer dette, sier hun.

Viktig for kommunen

Skogbrukssjef Erik Stenhammer i Elverum kommune, er strålende fornøyd.

– Dette er en veldig viktig konferanse for Elverum og områdene rundt. Det er et veldig viktig tema det med skogbruk, trebruk og foredling, sier Stenhammer. Skogbrukssjefen mener at konferansen er den fineste møteplassen i området for alle som steller med skog og tre.

– Det er veldig gledning at det er spå mye folk som melder seg på og at det er stor spredning i tema, og at det er så mange forskjellige folk som møtes. Det er den fineste møteplassen i vårt område. Det er faglig sett veldig bra. Man kan møte folk og utvide horisonte, sier han.