ELVERUM: – Sammenhengen mellom økonomi og tjenesteproduksjonen i 2014 får vi ikke en detaljert analyse på før KOSTRA-tallene for 2014 offentliggjøres i midten av mars, sier økonomisjef Stein Aas i Elverum kommune.

Konkurranseutsetting av de to av kommunale sjukehjemmene som er utredet vil uansett ikke dekke inn det kommunen trenger i 2015 og 2016, men kan gi en langsiktig effekt.

– Det skal en veldig kraftig brems på for å møte behovet for driftsbalanse og inndekning av underskuddet i løpet av 2015 og 2016. Samtidig som vi snakker om 2 - 3 prosent av inntekten vår, så totalt sett er det  justeringer vi snakker om. Men det er brukere i enden av hver eneste krone, sier Aas.