Elverum: - Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som politimester i Innlandet, og ikke minst bli kjent med distriktet og alle de ansatte i dagens 3 politidistrikt, sier Brekke i en pressemelding.

Brekke har tidligere vært assisterende rektor ved politihøgskolen og er nå politimester for Søndre Buskerud politidistrikt. Blant søkerne til stillingen var nåværende politimester i Vestoppland politidistrikt, Martin Welhaven.