Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Elverum om erstatning etter rovviltangrep. Sauebonden hadde søkt om erstatning for sju dyr, tre sau og fire lam etter et bjørneangrep. Bonden ble tilkjent erstatning for fem dyr. Tre sauer og to lam. Erstatningssummen var på 19.928 kroner.