Elverum: Skolesjef Tord Arnesen sa på budsjettseminaret i dag at han har en drøm om sju grunnskoler i Elverum.

- Da kunne vi drevet kostnadseffektivt, Da kunne vi rekruttere lærere. Å bygge en ny skole på Ydalir er en nødvendighet fordi veksten er og kommer i sentrum, sa Arnesen. På skolesjefens kuttliste står nedleggelse av Kirkeby skole. Elevene herfra kan overføres til Sørskogbygda og Hernes skoler uten at dette utløser investeringer. Reiseavstanden til og fra skolen er ikke avskrekkende, mener skolesjefen.

- Men så kan dere også tenke på det at når Ydalir skole står ferdig, vil det være mulig å flytte elevene fra Kirkeby og Sørskogbygda hit, sa han.

Han ba også politikerne vurdere skolestrukturen sør i Elverum.

- Dere kan bestemme dere for at Lillemoen legges ned og at barna i søndre skal flyttes til Hanstad. Jeg vet det er radikalt og kontroversielt, men det er mulig. Spaden er ennå ikke satt i jorda på Lillemoen. Pengene kan brukes til å rehabilitere Hanstad for å kunne ta imot flere elever, sa Arnesen.

Arnfinn Uthus (Sp) spurte om ikke elevene ikke i stedet kunne flyttes til øst for å fylle opp plassene på Kirkeby og Sørskogbygda.

- Hvis dere vil det, er det fullt mulig, men jeg mener det er å gå baklengs inn i framtida. Veksten og utfordringene kommer i sentrum, sier Tord Arnesen.

- Jeg håper dere tar grep om strukturen nå. Det vil bli bråk og støy, men det vil legge seg, sier Arnesen.