Elverum: Det er en engasjementsavtale Festspillene i Elverum har inngått med Ole Edvard Antonsen om å være kunstnerisk leder for festivalen fra 2016.

Trompetisten Ole Edvard Antonsen fra Ridabu ved Hamar har selv en nær tilknytning til Festspillene.

– Festspillene i Elverum har vært en institusjon jeg har hatt et forhold til gjennom hele mitt kunstneriske liv, og spesielt fra første gang jeg var solist med Ungdomssymfonikerne i 1976, sier Ole Edvard Antonsen i en pressemelding som har gått ut samtidig som det er blitt kjent hvem som tar over etter Vertavo String Quartet.

Det er i følge både styreleder Bjørn Gudbjørgsrud og daglig leder, Ørnulf Ring i Festspillene et helt udramatisk skifte av kunstnerisk ledelse.

– Vi tror at det er en veldig bra kunstnerisk leder vi har fått nå, sier Bjørn Gudbjørgsrud, styreleder i Festspillene i Elverum.

– Antonsen har både et nasjonalt og internasjonalt navn, samtidig som han har en lokal og regional forankring. Han har et stort nettverk som festspillene vil nyte godt av framover, sier Gudbjørgsrud.

Skiftet av kunsterisk ledelse vi medføre en fornying og skifte av kunstnerisk profil. Det kan du lese mer om i iElverums papiravis og nettutgave på torsdag.