Elverum kommune opplyser på sine hjemmesider at det de første dagene ikke bli gitt bøter om man ikke har betalt for seg, derimot vil det bli delt ut informasjon om det nye parkeringssystemet som blir gjeldende både på Folkvang-tomta og på langtids-parkeringen i Elvarheimgata. Automatene i Elvarheimgata vil ikke være på plass før om et par uker.

Prisene på timesparkering vil være 18 kroner timen, mens døgnprisen blir 45 kroner.