Elverum: - Når vi får en mistanke om en smittsom magesyke, må vi ta våre forhåndsregler. Fire pasienter og sju ansatte er sjuke. Det er klare signaler på at det er noe som er smittsomt. Så da har vi stengt den sengeposten, sier avdelingssjef Arne Floor.

Det betyr at sengeposten ikke tar i mot nye pasienter. Folk med magesyke kan legges der men ikke andre pasienter.

– Nå er det tatt prøver, som vi har ikke fått verifisert ennå. Vi må avvente til vi får svar på prøvene før vi kan si noe om hva det er, sier han.

Dråpesmitte

De strenge hygienetiltakene iverksettesr uavhengig av hvilket virus det er.

- God hygiene og håndvask blir det viktigste forebyggingstiltaket. Personalet som er på jobb må holde seg i avdelingen. Det er forbudt å gå gjennom sengeposten, sier Floor.

Det står oppslag på dørene inn til sengeposten om at det er en smitte på sengeposten.

- Sengeposten tar i mot pårørende, men de får forklaring på hva det er som har skjedd, og må ha en god hygiene hvis de går inn på sengeposten, sier han.

Det skjer slike utbrudd med jevne mellomrom. Men kan gå år i mellom. Floor har jobbet på sjukehuset i Elverum siden 2008, og opplevd ett tilfelle.

- Vi føler at vi har kontroll på dette. Heldigvis har vi ikke hatt så stor pågang av pasienter, men vi får hjelp fra andre avdelinger og Hamar sjukehus, sier han.

Et slikt smitteutbrudd kan like mye skje ute i byen som det kan skje på sykehuset.

Karantenetid

Alle pasienter og de som jobber på Elverum sjukehus, og som blir sjuke får en karantenetid på 48 timer etter siste symptom. 

- De som jobber her under utbruddet får gå hjem, og må leve et så godt liv som mulig. Men de må gjøre noen forebyggende tiltak.  De må ha god hygiene og være nøye med håndvasken. Dette blir definert som dråpesmitte, sier han.

Ansatte på sengeposten skal ha beskyttende tøy, hatt, frakk, munnbind og lue når de er på jobb på den smitta sengeposten.

- Det er helt obligatorisk smittevernutstyr med andre ord. Det er ikke en veldig stor sak, og vi føler at vi har kontroll på det så langt, avslutter Floor.