Det var i mars i år at mannen som er bosatt i søndre Elverum, gikk til innkjøp av om lag 130 gram metamfetamin. Noe som regnes som en større mengde av det narkotiske stoffet.

Da mannen ble pågrepet var han i besittelse av 73,14 gram metamfetamin og 8,62 gram hasj, i følge den ferske dommen fra Sør-Østerdal tingrett. 

FARE FOR SPREDNING

Om lag 45 gram av det narkotiske stoffet skal mannen ha gitt vekk til andre, resten hadde han som mål å benytte selv. 

Retten er av den oppfatning at det har vært en betydelig spredningsfare ved et slikt kvantum av metamfetamin, som denne saken dreier seg om. 

Mannen er tidligere domfelt ved flere anledninger. Han erkjente forholdene da saken kom opp i retten i juli. Aktor la ned påstand om ett år og en måned i fengsel.

MÅ I FENGSEL

Forsvareren ba om at siktede skulle behandles på mildeste måte. Mannen forklarte i retten at han benyttet det narkotiske stoffet av medisinske årsaker, blant annet for å få sove.

Retten mente dette hadde liten betydning for straffeutmålingen og valgte å idømme mannen ett år i fengsel, altså noe mildere enn aktors påstand.