Blant flere skoler i Oppland, Hordaland og Hedmark er Elverums to ungdomsskoler valgt ut som deltakere i studiet. Det tar for seg den fysiske og psykiske tilstanden hos ungdommene, og går ut på at elevene skal svare på flere spørreskjemaer, samt gå med en aktivitetsmåler over sju dager, melder Elverum kommune på sin hjemmeside.

Mer kunnskap

8.-klasseelever på Hanstad ungdomsskole var i høst gjennom undersøkelsen, og i slutten av november står Elverum ungdomsskole for tur. Elverum kommune deltar i studien, i form av sektor for oppvekst og kommuneoverlegen.

- Målet med studien er å få mer kunnskap om hvilke faktorer som fremmer og hemmer ungdoms psykiske helse og læring, sier Knut R. Skulberg, kommuneoverlegen i Elverum kommune og førsteamanuensis på Høgskolen i Hedmark til elverum.kommune.no.

Prosjekt over tre år

Prosjektet går over en periode på tre år, og vil bli ferdigstilt i 2018, melder Elverum kommune på nett.

Finansieringen av prosjektet blir gjort av Norges forskningsråd og er godkjent av statlige myndigheter med hensyn til etiske forhold. Foreldre og foresatte har blitt informert om prosjektet gjennom møter og skriftlig materiale, og har gitt samtykke til at elevene kan delta.

Bak prosjektet står forskere fra Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Bergen, Norges Idrettshøgskole, The University of Chester i England, The University of Loughborough i England og Universitetet i Karlstad i Sverige.

En del resultater vil være klare i løpet av våren 2017, mens resultatene hvor en sammenligner resultater fra alle de tre årene vil være klare først i 2019.

– Dette blir et spennende prosjekt! Skolene vil få resultatene, og tanken er at dette materialet skal brukes til å drøfte hvordan vi kan skape en bedre skole, poengterer Skulberg overfor Elverum kommune.