Elverum/Trysil: Lørdag 19. desember fikk politiet i Hedmark melding fra Statens Naturoppsyn (SNO) om at de under sporing av ulv i Trysil hadde funnet mye blod og at sporene etter ulven ikke gikk lenger. De valgte derfor å varsle politiet om hendelsen. På bakgrunn av det politiet fant på stedet valgte de å begjære 40-åringen arrestert.

- Vi prøvde å få tak i han hele helgen uten å lykkes. I går ettermiddag valgte han å melde seg selv etter å ha snakket med advokaten sin, forteller politiadvokat Henning Klauseie. Mannen er ikke kjent for politiet fra før og hadde ingen befatning med ulvsaken i Elverum og Trysil.

- Det var funn på stedet og hvor dette skjedde geografisk som gjorde at vi ønsket å snakke nærmere med han, sier Klauseie. Han ønsker ikke opplyse om nøyaktig hvor dette har skjedd, men det skal ha vært på et avsisdesliggende sted i Trysil.  

- Han har heller ikke påberopt seg noen form for nødverge eller annet lovlig grunnlag for felling. Han har forklart hvordan det skjedde, sier Klauseie. Mannen har erkjent å ha skutt ulven, fraktet den og gjemt den i en koie. Mannen har sittet i avhør hos lensmannen i Trysil hele tirsdagen.

- var alene

Klausieie sier40-åringen er jaktinteressert og hadde våpentillatelse. Derimot vil ikke politiet si som mye om omstendighetene om hvorfor mannen var ute i skogen med et våpen, men Klauseie sier han har forklart at han ikke var på jakt. I avhør har også mannen sagt at han var alene da dette skjedde, men politiet kan ikke utelukke at flere er involvert.

Strafferammen i denne saken er fengsel i inntil seks år 

- Ettersom han erkjenner de faktiske forholdene, vil han få en tilståelsesrabatt. Det vil også gjelde eventuelle medhjelpere. Derfor oppfordrer vi alle som eventuelt har vært med på dette å melde seg for politiet, sier Klauseie. Tilståelsesrabatten ligger på 20-25% av dommen.  

En viktig ulv

Blod som ble funnet på stedet har blitt analysert av Rovdata i Trondheim og bekreftet at det var blod fra en ulv som tidligere var kjent i Nord-Sverige. Det skal i følge SNO være en genetisk viktig ulv som var under vandring.