Utsiktene ser lyse ut for Hedmark og antallet arbeidsledige. Stadig flere får seg jobb, og i fylket var det 2 prosent av arbeidsstyrken som var ledig ved utgangen av oktober. Landssnittet ligger på 2,8 prosent.

For Elverum er det også bedring å spore. 221 var helt arbeidsledig, og det er en bedring på 71 sammenlignet med juli i fjor.

Ledigheten var lavere innen alle aldersgrupper sammenlignet med samme måned i fjor i fylket.

- Nedgangen var imidlertid størst i aldersgruppen under 30 år. Her var reduksjonen på 25 prosent. Dette er svært gledelig siden vi har spesielt stort fokus på denne aldersgruppen i vårt oppfølgingsarbeid, sier fungerende fylkesdirektør John-Arne Birkeland i en pressemelding.

I Hedmark var det i løpet av juli måned en tilgang på 542 ledige stillinger. Størst stillingstilgang var det innen helse, pleie og omsorg med 151 nye stillinger. Innen bygg og anlegg var det 77 nye ledige stillinger.

- Det er helt normalt at antall stillinger som lyses ledige, er noe lavere om sommeren. Det lave ledighetstallet viser likevel at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt. Dette kan tyde på at ledigheten vil holde seg lav også utover høsten, sier Birkeland.