- Vi følger den nasjonale trenden med nedgang i antall oppdrag og utrykninger. Vi hadde noen alvorlige trafikkulykker med tragisk utfall i 2016. Det er for 2016 etablert en ny statistikkbase fra DSB som heter BRIS. Den vil gi en mer nøyaktig statistikk for fremtiden lokalt og nasjonalt, sier Brannsjef ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Nils-Erik Haagenrud, til iElverum.no.

Antall branner i hus har gått ned fra 2015 til 2016. I fjor var det 16 utryktinger til brann i hus, mens året før var det 17. Noe av nedgangen skyldes utrykninger til unødige alarmer. Der har MBRV 105 utrykninger i 2015 mot 75 utrykninger i Elverum i 2016.

Totalt utrykninger i Elverum i 2015 var 364 utrykninger, mens i 2016 var tallet 268 utrykninger i Elverum.

Færre utrykinger til ambulanse

Med så mange færre utrykninger fra ett år til et annet et, så er det klart at det er flere steder reduksjonen har kommet. Og i følge tall som Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har, viser at de også har færre utrykninger for bistand til ambulanse og helse. I 2015 rykket de ut 28 ganger for å bistå ambulanse i Elverum, mens i 2016 er tallet 15 utrykninger.

Av alle de 573 utrykningene Midt-Hedmark brann- og redningsvesen gjorde i 2016, er 144 av disse til unødige alarmer og kun tre falske meldinger.

- Unødig utrykning er til objekter hvor det er automatisk brannalarm anlegg enten koblet mot 110 eller vaktselskap. Utrykningene skyldes enten tekniskfeil eller feil bruk. Ny statistikkføring fra 2016 kan innebære at det ligger noen unødige alarmer i avbrutt utrykning, sier Haagenrud.

Færre branner

- Vi er veldig fornøyde med at vi ser et stabilt lavt antall husbranner i kommunene vi rykker ut i. Disse kommunene er Våler, Åsnes, Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Husbrannene har vært stabile fra 2015 til i fjor. Vi hadde begge årene 37 husbranner som vi rykket ut til. Årene før var tallet over 50, sier Nils-Erik Haagenrud, brannsjef ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Sjøl om det har vært færre husbranner i disse kommunene, så har det vært flere pipebranner.

- Vi ser en liten økning i antall pipebranner fra 14 i 2015 til 22 i 2016, sier Haagenrud.

Blant trafikkulykkene er også statistikken positiv. Det har vært færre utrykninger til slik ulykker.

- Når vi ser på utrykningene til trafikkulykker, så har den en positiv nedadgående trend fra 107 i 2015 til 76 utrykninger i 2016. En nedgang på nesten 30 prosent. Det er en ny og positiv trend hvor forebyggende tiltak har effekt, som utbedring og vedlikehold av veinettet, sier Nils-Erik Haagenrud.

Brann i åpent terreng har gått noe opp, men brannsjefen har en teori om hvorfor.

- Det er en økning i antall skogbranner fra 7 til 11 og en reduksjon i gressbranner fra 21 til 19. Det har en naturlig årsak med en fuktig sommer i 2015, sier Nils Erik Haagenrund i MHBR.

Han opplyser at de fleste utrykningene de har hatt i 2016 har vært blålysoppdrag.