Distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland, Inger Johanne Solli, sier til ElverumsRadioen at det har vært en lang og tidkrevende prosess.

- Det er flere grunner til at vi nå flytter kontoret vårt i Hedmark fra Elverum til Hamar. Hele foranledningen til flyttinga er at våre lokaler i Elverum er for stort for oss. Det har vært en nedbemanningsprosess i NRK som i flere mediebedrifter i det siste. Derfor ble det lokalet vi har i Elverum for stort, sier Inger Johanne Solli.

Det er ikke bare i Elverum at distriktskontoret til NRK er for stort, det gjelder store deler av landet forteller Solli.

- Rundt i hele landet har NRK for store distriktskontorer, så også i Hedmark. Vi måtte se oss etter nye lokaler, og da har vi gjort en vurdering som konkluderer med at vi synes at det blir mer riktig at vi blir værende i Hamar i fremtiden. Hamar er den største byen i Hedmark og har den største utviklingen. Det er utvikling i Elverum også, men vi ser ut fra en totalvurdering er Hamar det beste alternativet, sier Inger Johanne Solli.

Fortsetter med radiosendinger fra Hedmark

Distriktsredaktøren forteller at planen til NRK er at morgensendingen fortsatt skal gå fra Hedmark, men flyttes med på lasset fra Elverum til Hamar.

- Det vil være mye som sånn før. Vi skal fortsatt ha en radiosending fra Hedmark. Tanken er at radiosendingene skal fortsette å gå fra Hedmark, hvor vi har mange gode programledere. Disse bor også rundt Hamar-regionen, sier Inger Johanne Solli.

Men det vil fortsatt være ansatte i Elverum.

- Det er slik i Hedmark at vi har reporter på Kongsvinger og det vil fortsatt være folk fra NRK i Elverum. Vi skal dekke nyhetene i fylket på en god måte, noe vi ønsker å gjøre i fremtiden også. Tilbudet skal være ganske likt som nå også i fremtiden, sier Inger Johanne Solli.

NRK satser på å flytte kontoret fra Elverum til Hamar i løpet av 2018 eller begynnelsen av 2019.

- Vi har sagt at det blir flytting i løpet av 2019 eller i første kvartal 2019. NRK er i endring og eiendomsavdelinga har ganske mye å gjøre om dagen. De skal hjelpe oss med å finne nye lokaler i Hamar, og også selge det vi har i Elverum, sier Solli.

Lang diskusjon

Det har vært en lang og til tider opphetet debatt rundt flyttingen av kontoret i Elverum. Solli har følgende å si om de ansattes reaksjoner.

- Vi har hatt mange samtaler og diskusjoner frem til vedtaket nå ble gjort. Slik jeg opplever de ansatte, så har de nå registrert at vedtaket er gjort, avslutter Inger Johanne Solli, distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland.