Boligprisene i Elverum var 9,3 prosent høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, ifølge Eiendom Norges fylkesrapport for boligpriser.

- Årsveksten i Elverum var lavere i første kvartal i år enn i fjerde kvartal i 2016, men den var høyere enn i alle de tre øvrige kvartalene i 2016. Den avtagende prisveksten er litt ned fra et svært høyt nivå, og vi ser ikke tegn til noe vesentlig svakere boligmarked i Elverum framover, sier Rusten i EiendomsMegler 1 Elverum.

Hedmark sett under ett, viser en prisstigning på hele 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 har prisveksten kun vært på 1,2 prosent viser tall fra Eiendom Norge.

Opp 2,3 prosent fra forrige kvartal

Ifølge tallene til Eiendom Norge, har prisveksten i Elverum ligget på 2,3 prosent fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017. En vekst som har holdt seg forholdsvis jevn det siste året, og ligger over fylkesgjennomsnittet.

Men Elverum har hatt lavere prisvekst enn både Hamar og Kongsvinger siden fjerde kvartal 2013. Kvadratmeterprisene i Elverum er langt lavere enn i Hamar, men fortsatt en del høyere enn i Kongsvinger. 

- Elverum har over flere år hatt relativt høy boligbygging sammenlignet med de andre byene i Hedmark og Oppland. Fra 2011 til 2015 fikk Elverum 551 flere husholdninger og 555 fullførte nye boliger, sier Thomas Rusten og legger til:

Til sammenligning fikk Kongsvinger, Hamar, Lillehammer og Gjøvik klart flere nye husholdninger enn fullførte nye boliger i den samme perioden. Samsvar mellom nye husholdninger og boliger gir en bedre balanse i boligmarkedet, avslutter Rusten.