Dette tilsvarer 1.8 prosent av den totale arbeidsstyrken her i Elverum. Sett mot oktober, er det en liten økning på 0.1 prosentpoeng fra forrige måned. Det tilsvarer at vi har fått sju flere arbeidsledige i Elverum i løpet av november.

Lav ledighet i Hedmark

Ved utgangen av november var det registrert 1.930 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark fylke. Dette tilsvarer to prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2.8 prosent. Ledigheten i november var 11 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

- Hedmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet i landet, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Den sesongjusterte ledigheten steg noe i november, men det er for tidlig å si om dette kan være et trendskifte.

Store forskjeller kommunene imellom

I november hadde Folldal lavest ledighet i fylket med 0.6 prosent. Fylkets høyeste ledighet finner vi fortsatt i Trysil med 3.1 prosent. Størst nedgang i ledigheten i forhold til i november i fjor hadde Løten med 22 prosent. Fire av fylkets største kommuner, Hamar, Ringsaker, Stange og Elverum, hadde alle en ledighet på under 2.0 prosent.

- Disse fire kommunene hadde også alle en markant lavere ledighet enn i samme måned i 2015, sier en fornøyd fylkesdirektør.

Lavere ledighet innen de fleste yrkesgrupper

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgruppene i forhold til i samme måned i fjor. Flest ledige var det innen industriarbeid med 239 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 66 færre ledige enn i november i fjor.

Andre store yrkesgrupper med ledighet over 200 personer er blant annet butikk- og salgsarbeid, helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg.

- Men også disse yrkesgruppene hadde en lavere ledighet enn på samme tid i 2015, påpeker Lien.

Flere nye ledige stillinger

I Hedmark var det i november måned en tilgang på 652 ledige stillinger. Dette er 12 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Av disse var det hele 204 stillinger i Hamar. Det var økt tilgang på ledige stillinger innen de fleste av de store yrkesgruppene.

I Elverum var det ved utgangen av november 59 ledige stillinger. Dette er noe ned i forhold til november i fjor.

Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 198 ledige stillinger i hele fylket.

- Mens de fleste av de nærliggende fylkene hadde færre nye ledige stillinger enn i samme måned i fjor, hadde Hedmark flere. Dette er en indikasjon på at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt, avslutter Lien.