Det er ikke mange fotoboksene i Elverum kommune, men en av disse fotoboksene gir nesten mest penger inn i statskassa i hele Hedmark. Bare slått av fotoboksen på E6 ved Kolomoen, så innbringer fotoboksen ved Øksna inn mange penger.

Færre blir tatt

- Heldigvis kan vi si at det er færre som blir tatt i automatisk trafikkontroll nå enn det var tidligere. Det er flere som blir kontrollert, og færre som blir tatt, sier politiinspektør i Politidirektoratet, Kjell Arne Hestad, til NRK.

Her i Elverum har vi to fotobokser på Rv. 3 ved Øskna, en nordgående og en sørgående. Samtidig har vi fire fotobokser på Rv. 25 hvor det er gjennomsnitts-måling fra Hernes til Bergeberget. Disse fotoboksene er ikke med i oversikten NRK bringer på bane.

Østlandet er det området hvor flest førerkort ryker, ifølge NRK.

I oversikten som statskanalen har, ser vi at fotoboksen ved Øksna tar inn bøter for 2.686.300 kroner. Noe som er mindre enn den omtalte fotoboksen ved E6 som innbringer 4.123.700 kroner i bøter hittil i 2016.

Hittil i år har 142 førerkort blitt beslaglagt i Innlandet Politidistrikt, ifølge oversikten til NRK.