Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 2,3 prosent. Dette er åtte prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten falt svakt i oktober måned.

Flere ledige i aldersgruppene under 20 år og 25-29 år

Mens ledigheten innen alle andre aldersgrupper var mye lavere enn på samme tid i fjor, var det noen flere ledige både i aldersgruppen under 20 år og i aldersgruppen 25-29 år. – Andelen helt ledige totalt var betydelig lavere i Hedmark enn i landet, men innen disse to aldersgruppene var andelen på samme nivå som i landet, til tross for at vi prioriterer arbeidssøkere under 30 år høyt. Vi vil fortsette å jobbe hardt for at ledige innen disse aldersgruppene skal komme i jobb, slik at den totale ledigheten i fylket forblir lav, understreker Lien.

Fortsatt gode tall for bygg og anlegg og industri

Ledigheten var lavere innen to av tre yrkesgrupper sammenlignet med oktober i fjor. Av de yrkesgruppene som hadde størst nedgang var bygg og anlegg og industriarbeid som stod for over halvparten av den totale nedgangen i ledigheten i fylket. Flest ledige denne måneden var det innen butikk- og salgsarbeid og helse, pleie og omsorg med henholdsvis 244 og 211 helt ledige arbeidssøkere.

 

God tilgang på nye ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av oktober måned en tilgang på 787 ledige stillinger. Klart flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 219 nye stillinger. – Nær halvparten av de nye stillingene befant seg i de fire kommunene på Hedmarken. At det er mange ledige stillinger i vår største arbeidsmarkedsregion, samtidig som nabofylkene våre har stor tilgang på ledige stillinger, vil kunne bidra til at ledigheten holder seg lav i fylket vårt, avslutter Lien.