Det er god barnehagedekning i Elverum kommune, og nå har tiden kommet for å søke barnehageplass.

15. februar har Elverum kommune satt som frist for søknaden, og her er en oversikt over hvem som har krav på en slik plass.

Barn som fyller ett år innen utgangen av:

  • august, og har søkt innen søknadsfristen har rett til plass fra i løpet av august
  • september, og har søkt innen søknadsfristen, har rett til plass i løpet av september
  • oktober, og har søkt innen søknadsfristen, har rett til plass i løpet av oktober
  • november, og har søkt innen søknadsfristen, har rett til plass i løpet av november

Hvordan søker du?

Nå kan du søke barnehageplass via nettet. Det er en felles portal som brukes for å søke plass i kommunale eller private barnehager.

Portalen finner du her.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til den enkelte barnehage eller servicekontoret tlf. 62 43 30 00, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Dersom det er ønskelig å prioritere flere barnehager enn søknadsskjemaet automatisk gir plass til, kan disse påføres i feltet ”Andre ønsker/merknader" på søknaden.

Søkere som ikke har fått innvilget plass for inneværende barnehageår må søke på nytt.
Skriftlig svar etter hovedopptak kan ventes innen 1. mai. Søknader som er mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, melder Elverum kommune.

Du kan lese alt om barnehageplass og søknad kommunens hjemmesider.