Dette ble vedtatt av formannskapet, men den endelige avgjørelsen skal tas av kommunestyret 1. mars.

1. januar 2017 ble det innført betalingsplikt for el- og hydrogendrevne motorvogner på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (også på ladeplasser). Men Samferdselsdepartementet har bestemt at hver enkelt kommune selv kan avgjøre om de ønsker at parkeringen skal være gratis eller ei. Og i Elverum har det foreløpig blitt bestemt at el-bileiere skal få parkere gratis på kommunale parkeringsplasser.

Inntil videre gratis

Fredag 3. februar vedtok formannskapet at parkeringen skal være gratis. Det endelige vedtaket skal likevel tas av kommunestyret, under kommunestyremøte 1. mars.

Elverum kommune velger inntil videre å la parkeringen være gratis for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy på kommunale parkeringsplasser med avgift. Andre ladbare kjøretøy står også gratis når kjøretøyet er tilkoblet lading. Strømmen er gratis, melder Elverum kommune på sin hjemmeside.

Men, husk at du må ha urskive eller billett på gratis plasser med skiltet tidsbegrensning for å dokumentere parkeringen. Uten urskive eller ved overskridelse av tidsbegrensningen vil det medføre et gebyr på 300 kroner.

Følg reglene

Hensikten med parkeringsreguleringen er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Ved å skape en bedre rullering av sentrumsnære parkeringsplasser, vil tilgjengeligheten bedres og det skapes et bedre miljø i gaterommet, skriver Elverum komme på sine hjemmesider.

Du kan lese mer om parkeringsreglene for Elverum kommune her.