• SKOGSVEI: Med riktig planlegging og kjøring på gamle traktorveier blir terrenget spart for skader fra skogsmaskinene.

– For meg finnes det muligheter i skogen. Vanligvis bruker jeg tre-fire timer der hver dag, og arbeidet består i regulering av ungskogen, grøfterensk i gamle grøftefelter, og å ta vare på det som er brukbart som brennved, forteller Ola Grøtting. 

Han bruker store deler av pensjonisttilværelsen sin i skogen i Hernes, og trives med det.

Skog og sang

– Traktor med kran og henger, motorsag, verneutstyr og ei matpakke er alt jeg trenger for arbeidsdagen. I tillegg planlegger jeg slik at jeg får fysisk trening som balanse, styrke, sikkerhet og samtidig ikke sliter ned sjel og sinn, sier Grøtting.

Før han gikk av med pensjon jobbet han 40 år på regnskapskontor, og var aktiv i Elverum Flyklubb.

– Jeg blir i godt humør av å være i aktivitet. I tillegg til det fysiske arbeidet vedlikeholder jeg kunnskaper om planter, geologi og biotoper ved å lese tidsskrifter på dager været ikke er tilfredsstillende, sier han.

Når han ikke arbeider i skogen er Grøtting med og synger i to kor; Hernes Korforening og Tangen Mannskor.

– Så dagene og ukene fylles med noe som for meg synes å være viktig, smiler han.  

Mange år med skogsarbeid 

Første gang 80-åringen jobbet i skogen han arbeider i nå var i 1949.

– Da regulerte jeg ungskog som var tre til fire meter høy. Skogen er et stort klasserom, så valg du gjorde for 80 år siden får du svar på nå, sier Grøtting. 

Andre og tredje gangen han jobbet i samme skog var i 1957 og i 1969, da det ble tatt ut gjerdestolper og bygd traktorveier. Fjerde gang var i 1985 da han hogde småtømmer.

– Femte gang er nå i 2016 hvor det ble tatt ut ca. 2000 kubikkmeter tømmer. Klasserommet viser da at vi står tilbake med en god kvalitet på trærne, som om en 10-15 år vil gi en god betaling, sier pensjonisten.

Han anbefaler andre pensjonister å også finne ting de liker å holde på med.

– Hvis noen vil være med i kor, eller være med ut i skogen er det bare å henvende seg, sier Grøtting.