Nå har dommen falt, og Haslum som klubb får en bot på 15.000 kroner. Domskomiteen i Norges Håndballforbund behandlet saken 2. mai.

I dokumentene etter møtet skriver de:

Det oppsto under kampen mellom Haslum og Elverum en rekke hendelser knyttet til arena og sikkerhet. Fra delegatens rapport samt øvrige forklaringer trekkes følgende forhold frem:

Før kampen måtte delegaten ta grep for å sikre tilstrekkelig avstand mellom spillere og supportere ved at disse var plassert svært nær innbytterbenk. Haslums ansvarlige floor-manager var klar over situasjonen og de mente de hadde kontroll på saken.

Likevel oppstod rett før kampen en situasjon hvor en av Elverums spillere ble truffet av et flagg i kinnet. Delegaten påla da sikkerhetsansvarlig i arenaen å flytte supporterne vekk fra det angitte arealet.

I tilknytning til pausen ba delegaten om at spillerne varmet opp på «sin» side av banen slik at man kunne unngå konfrontasjoner med motstandernes supportere, men noen supportere flyttet seg rundt i hallen og det kom til en konfrontasjon med en Elverumsspiller.

Etter kampslutt kom en rekke supportere seg inn på spilleflaten uten at de ble hindret av vaktmannskaper. Delegaten beordret disse fjernet, og deltok selv i dette arbeidet. Dette til tross for at delegaten hadde en samtale med arena-ansvarlig om tømming av arenaen etter kampen, hvor det ble enighet om at Haslums supportergruppe skulle eskorteres ut av arenaen slik at de ikke kom i kontakt med andre grupperinger. Dette blant annet ettersom flere supportere i pause ble bortvist fra arenaen da disse hadde forsøkt å komme seg inn i den delen av arenaen hvor bortelagets supportere oppholdt seg. 

Etter kampen ble det oppdaget hærverk, samt trolig sabotasje på Elverums busser.

Arrangøren tok også beslag i noe alkohol før og under kampen, og de kunne se at enkelte var beruset, men ikke overstadig.

bommet på vurderingene

I saksdokumentene fra Domskomiteen heter det at de ikke uten videre klandrer Haslum for hva som skjedde med bussene til Elverum, ettersom de stod på offentlig grunn. De skriver videre at vakthold på offentlige parkeringsplasser ikke er arrangørklubbens ansvar.

Slik Domskomiteen vurderer det har arrangøren bommet på sikkerhetsvurderingene, særlig ettersom man hadde informasjon som tilsa utfordringer utover det som ville være normalt fra publikum.

Dommen

I dommen fra domskomiteen heter det:

«DOK mener at arrangøren, Haslum kan klandres for sin sikkerhetsplanlegging, samt at ikke tilstrekkelige tiltak ble truffet underveis for å kompensere for situasjonen som oppstod. Man er videre av den oppfatning at de oppståtte situasjoner er å betrakte som "bråk og uorden".

DOK finner at den bot til arrangørklubben Haslum HK på kroner 15.000,- er en tilstrekkelig straff.»