Elverum Interkommunale legevakt gjennomfører brukerundersøkelse i tidsrommet 21. november til 16. desember 2016. Elverum kommune håper nå på at du som har ringt eller vært pasient hos Elverum Interkommunale legevakt, vil ta deg tid til å besvare noen få spørsmål.

Spørreundersøkelsen gir grunnlag for å kunne tilby en best mulig tjeneste for de som bor eller oppholder seg i kommunen. Undersøkelsen er anonym.

Undersøkelsen finner du her.