- Hensikten med TIPS miniseminaret er å spre kunnskap om TIPS Innlandet sitt lavterskeltilbud ut til fastleger og andre kommunalt ansatte på institusjoner som barnevern, mottak, skoler, politi, fengsel, psykisk helsetjenester med flere. Oppdagelsen skjer aller først der ute og ikke inne hos oss, det sier Hilde Kristin Aam.

Hun er TIPS konsulent i divisjon for psykisk helsevern hos Sykehuset Innlandet.

- Seminaret er relevant for de som jobber innen alle sektorer med barn og unde voksne, immigrasjon og personer som sliter med alvorlige psykiske lidelser i Elverum og Våler kommune, sier Aam

Målet er at henvendelser og henvisninger i større grad skal komme fra personen selv, dens pårørende, kommunalt ansatte og fastleger. Seminaret utføres i samarbeid med Elverum og Våler kommune, ved Hege Rismoen, hvor de står som arrangør og vi som faglige bidragsytere.

- Det er først når befolkningen selv tar direkte kontakt at vi kan snakke om tidlig oppdagelse, forteller Aam.

TIPS telefon

- Vårt lavterskeltilbud tilbyr blant annet en telefontjeneste, TIPS telefon, hvor alle kan ta uformell og anonym kontakt med oss. TIPS telefonnummeret er, 62 58 83 33, med åpningstid fra 08.00-15.30. Utenfor åpningstid kan man legge igjen en beskjed og vi tar kontakt ved første anledning. Når du ringer blir du møtt av en dyktig fagperson som svarer på spørsmål og hjelper deg å finne ut hva som bør gjøres videre, forteller Hilde Kristin Aam

Viktig å fange opp tidlig

- I jobben med å fange opp unge mennesker som står i fare for eller som har etablert en første episode psykose, trenger vi at voksne mennesker som jobber der ungdommen ferdes har kunnskaper om tidlige tegn til alvorlig psykiske helseproblemer og psykosesymptomer, sier Hilde Kristin Aam og legger til:

- Ungdom som sliter, evner sjelden å kunne sette ord på det de sliter med og de er redde for å utvikle alvorlige psykiske helseproblemer. Da er det viktig at alle voksne fagpersoner vet at desto tidligere man får kartlagt og vurdert symptombildet kommer vi raskere i gang med behandling, som igjen har meget positiv helseeffekt både for den som har psykiske helseproblemer og dens pårørende, forteller Aam

TIPS Innlandet

- TIPS Innlandet består av tverrfaglig kompetanse og erfaring i å utrede, behandle og å følge opp ungdom og unge voksne, der det er mistanke om alvorlig psykisk sykdom og psykose eller psykoseutvikling. Vi har som mål å imøtekomme behovet for raskere helsehjelp til unge og mer spesialisert utredning og behandling til denne pasientgruppen. De nye nasjonale retningslinjene «Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser» sier at vi innen bare få dager etter oppdagelse skal ha iverksatt utredning og startet behandling, avslutter Hilde Kristin Aam.

Vil du melde deg på miniseminaret onsdag 2. november kan du sende en epost til hege.rismoen@elverum.kommune.no.