Elverum er i vekst, og det er ønskelig med innspill fra byens innbyggere om hvordan byen skal se ut i fremtiden. Tirsdag kveld klokka 18.00 inviteres det derfor til BY:prat i Elverum rådhus.

På gjestelista står landskapsarkitekt Tom Kristian Berger, som jobber i DBC arkitekt- og rådgivingsselskap. Han har god kjennskap til byutviklingen i Elverum, og var blant annet med i Barn og unges kommunestyre da den forrige sentrumsplanen ble utarbeidet.

- Vi har mange muligheter og kvaliteter i Elverum – noe vi ønsker å synliggjøre i den nye byplanen vår. Byplanen skal i grove trekk handle om hvordan vi ønsker at Elverum skal se ut i fremtiden. Dette innebærer langsiktige strategier, der folk, folkehelse, trivsel, attraktivitet, næringsliv og miljø står i fokus. Solveig Høye, byarkitekt i Elverum kommune, jobber i disse dager med en byanalyse, der hun ser på hva vi bør prioritere og ta vare på, samt forbedringspotensialene. Dette skal fungere som en grunnstein for byplanen, skriver kommunen på sin nettside.

Dette er programmet for kvelden:
- Velkommen ved ordfører Erik Hanstad.
- Byplanlegging i Elverum – hva skjer og hvor er vi nå ved arealplansjef Britt Søgaard.
- Byanalysen ved byarkitekt Solveig Høye.
- «Elverum i 2030» – hva er viktig i den nye byplanen? Landskapsarkitekt Tom Kristian Berger, DBC arkitekt- og rådgivingsselskap.
- BY:prat rundt bordene.
- «Elverum i 2030» – noen ord fra fire viktige aktører i bybildet.
- Åpen mikrofon og innspill fra salen.

Klokka 20.30 er det offisielle programmet over. Etter dette er du velkommen til å bli igjen for en åpen BY:prat utover kvelden.