Omsorgssenteret har også ordinære omsorgsboliger for de som ikke har demenssykdom, men allikevel har behov for hjemmebaserte tjenester deler av døgnet.

- Her bygger vi for morgendagens omsorg, sier utviklingsleder Jessica Blomsterlund.

Hun forteller at de har satt trivsel i førersetet.

- Jotuntoppen skal være et sted du har lyst til å være, og dette har vi tenkt på i arkitekturen og innredningen. Her får du det du trenger av hjelp til å mestre livet, alene og i fellesskap med andre, sier utviklingslederen til Elverum kommunes hjemmeside.

Trygt å bo – enkelt å leve 

Jotuntoppen bo- og omsorgssenter blir et moderne omsorgssenter, hvor det skal være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her skal det tilrettelegges for ulike aktiviteter og sammenkomster i samarbeid med pårørende og frivillige, og det skal etableres aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom i underetasjen. Senteret har romslige leiligheter med utsikt over byen, og flere fellesarealer. 

- Bygget har god beliggenhet sentralt i Elverum, og består av 41 omsorgsboliger hvorav 24 leiligheter i første etasje er tilrettelagt for personer med demens, kan Blomsterlund fortelle.

Tilrettelagt for personer med demens

Jotuntoppen skal dekke ulike behov. De som bor i første etasje må ha behov for omsorg gjennom hele døgnet, og vil ha vedtak på tjenester som er vurdert ut fra hver enkeltes behov.   

- I første etasje  vil det være helsepersonell tilstede hele døgnet som vil gi beboerne den hjelpen de trenger til å mestre hverdagen, sier Blomsterlund.  

Alle beboere vil beholde fastlegen sin, opplyser Elverum kommune på sine hjemmesider.

Hyggelig uteområde

Rett utenfor inngangen til omsorgsboligene i første etasje etableres det nå en sansehage.

- Dette er et sted hvor man kan ta og føle på ting og hvor det kan være rom for gjenkjennelse og erindring, og egner seg spesielt godt for personer med demens, forteller Blomsterlund og legger til:

- Her får vi en koselig sansehage som gir mulighet til uteliv. Hagen er tilrettelagt for å gi sanseinntrykk og gode opplevelser.

Vil du vite mer?

Bygget er innflytningsklart i oktober, og søknader om omsorgsbolig vil bli behandlet første gang i slutten av august.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret på telefon 624 36 080. De har besøksadresse Skogveien 16 (2. etasje), 2409 Elverum.

Du kan også ta kontakt med Boligkontoret på telefon 624 33 000.- De holder til i 1. etasje i NAV bygget i  St. Olavsgate 4.

Les mer på hjemmesiden til Elverum kommune.