Under kontrollen ble det gitt en del påpakninger ifølge en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Fagleder ved Statens Vegvens utekontroll, Geir Thomas Finstad, forteller at det ble gitt gebyr til en eier av et vogntog med 5.600 kg overlast. Gebyrets størrelse beløper seg til 19.100 kroner.

- I tillegg til dette ble det også gitt flere kjøreforbud på grunn av tekniske feil, feil merking og flere som hadde overlast, sier Geir Thomas Finstad.

Uten bremser

Ifølge faglederen ble også en trailer stoppet mandag, hvor det heller var skralt med bremser.

- En fører og eier ble anmeldt i går kveld for å kjørt et vogntog der semtraileren var tilnærmet uten bremser. Mens trekkvogna i vogntoget hadde bremser som virket tilfredsstillende, sier Finstad.

Han opplyser at vogntoget veide cirka 50 tonn og erkjenner at resultatet her er skuffende.

- Dette er meget alvorlig og stor fare for andre trafikanter, avslutter Geir Thomas Finstad, fagleder utekontroll ved Statens Vegvesen.