- Til sammen ble 18 tunge kjøretøy kontrollert, og sju fikk bruksforbud. Et av bruksforbudene var på et polsk vogntog med for dårlige bremser, overlast og dårlig lastsikringsutstyr, sier fagleder ved Statens Vegvese, utekontroll Hedmark, Geir Thomas Finstad.

I tillegg ble to førere anmeldt for forhold som gjorde dette nødvendig. Grunnen var at de ikke hadde førerkort som gjaldt de kjøretøyene de førte.

- To førere ble anmeldt til politiet på grunn av manglende førerrett. En manglet førerrett på lastebil og den andre manglet førerrett på vogntog, sier faglederen.

- En Direkte trussel mot trafikksikkerheten

Geir Thomas Finstad er ikke imponert over funnene i søndagens kontroll. Og han mener at det å ikke ha gjennomgått nødvendige kurs og førerprøve for slike kjøretøyer og allikevel kjører disse, er uansvarlig.

- Og kjøre vogntog uten inneha den føreropplæringen dette krever, er en direkte trussel mot trafikksikkerheten, forteller Finstad.

Han er heller ikke videre imponert over den andre saken.

- Det samme må sies om å kjøre med overlast i kombinasjon med dårlige bremser og dårlig lastsikringsutstyr. Det er greit å få luke ut førere og kjøretøy som er en risiko for trafikksikkerheten ut av trafikken, avslutter Geir Thomas Finstad, fagleder utekontroll Hedmark i Statens Vegvesen.