Antall drepte i trafikken ble halvert i januar 2017, sammenlignet med samme tid i 2016. Det viser de foreløpige tallene fra Trygg Trafikk.

– Tallene for Hedmark, som inkluderer Elverum, viser at det ikke var noen drepte i januar. I fjor ble to personer drept i trafikken i samme periode, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Antall skadde går ikke ned

Det er fremdeles slik at de fleste som omkommer og skades i trafikken sitter i bil. Antall drepte er på et historisk lavt nivå, men Trygg Trafikk er bekymret fordi antall skadde ikke går ned.

– Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken i Norge, mens de foreløpige tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil sannsynligvis øke når alle registreringer er gjort.