Elverum kommune søkte om fem prosjekter som de ønsket offentlig støtte til. Ingen av disse søknadene nådde gjennom det trange nåløyet hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Fredag ble tildelingene offentliggjort via hjemmesiden til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Hedmark har fått innvilget 10 av hele 43 søkander til NKOM om statlig støtte for utbygging av høyhastighetsbredbånd.

Det betyr også at Hedmark er det fylket i Norge som har fått innvilget flest prosjekter. Totalt har Hedmark fått tildelt 22.377.000 kroner, noe som er vel fire millioner kroner mindre enn fylket som fikk flest midler.

Søkte om over ni milloner kroner

Totalt søkte Elverum kommune om nesten 10 millioner kroner i tilskudd fra bredbåndsmidlene. Kommunikasjonsansvarlig i Elverum kommune, Kate Langsethagen, har tidligere fortalt til iElverum atkommunen har søkt om 9.9 millioner kroner.

I disse prosjektene Elverum kommune har søkt midler til, ligger det an til en egen-investering på rundt sju millioner kroner.

- Om vi skulle få tilsagn på alle områdene vi har søkt på, vil den totale utbyggingskostnaden ligge på om lag 17 millioner kroner, sier Langsethagen.

10 millioner satt av til utbygging av bredbånd

Kommunestyret har satt av hele 10 millioner kroner til utbygging av høyhastighetsbredbånd på bygdene i Elverum.

Fem millioner var øremerket medfinansiering av Nkom-prosjekter, mens de resterende fem millionene er søkbare midler som grendelag kan søke på for å bygge ut fiberbredbånd på bygdene i kommunen.

Det er allerede kommet inn søknad til disse midlene, og den har blitt innvilget. Fortsatt har kommunen over fire og en halv million av disse midlene til søke på.

Fakta

Søtte fra NKOM

  • Bredbåndstøtten er en pott med penger som skal motivere til å bygge ut bredbånd der kommersielle aktører ikke ser de store inntjeningsmulighetene, men som betyr mye for grender og bygder rundt omkring.Potten vedtas av Stortinget.
  • I fjor var potten på 125.730.120 kroner, mens den i år er økt til 138,7 millioner kroner.

Kilde: NKOM.no