Ifølge en oversikt som Hamar Arbeiderblad har, viser det seg at hele sju firmaer er interessert i å bygge den nye riksvegen.

Prosjektet som vil bli rundt en mil, eller 10 kilometer, med 2/3-felts veg og 15 kilometer med 4-felts motorveg. Dette har en prislapp på hele fire milliarder kroner melder avisa. 

Utbyggingen skal skje i et såkalt offentlig-privat samarbeid. Prosjektformen OPS (offentlig-privat samarbeid) innebærer at vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Sju interessenter

Når interesselista ble offentliggjort, var det sju tilbydere eller firmasammensetninger som ønsket prosjektet.

Disse sju er ifølge Hamar Arbeiderblad følgende:

1: Nye Hamarvegen AS. Her inngår blant annet AF Gruppen Norge, Norconsult og Mesta.

2: RV 3/rv. 3 Utviklingspartner. Her inngår Sweco Norge, Vaktmesterkompaniet og Infranode AB.

3: Salini Impreglio S.p.A.

4: Skanska Norge (med flere).

5: Consortium Strabag/Acciona. Her inngår bl.a. Gjermundshaug-Gruppen og PEAB Norge.

6: Stamveg AS. Her inngår bl.a. Veidekke og COWI AS.

7: Klekkefjellvegen AS. Her inngår blant annet NCC AB, NCC Norge AS og Vinci Higways SAS.

Stor respons

Statens Vegvesen er så langt fornøyde med interessen rundt OPS-prosjektet. 

- Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen til Hamar Arbeiderblad.

Fram til 12. juni gjennomgår Vegvesenet selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og velger tre av de syv til videre dialog og forhandlinger om OPS-kontrakten.

Selskapene som blir med videre velges på basis av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet, melder avisa.